Geplaatst op Geef een reactie

Toepassingen van apitherapie

(bron & visual: Propolis: An update on its chemistry and pharmacological applications, CM Journal)

Apitherapie is een reeks behandelingen die gericht zijn op het herstel van het welzijn, zowel van mensen als dieren, met producten die verzameld, verwerkt of uitgescheiden worden door bijen, waaronder honing, propolis, pollen, bijengif en koninginnengelei. Bijenproducten worden in verschillende landen tot de conventionele medicijnen gerekend. Apitherapie vindt zijn oorsprong in de geneeskunde van het oude Egypte, ongeveer 6.000 jaar geleden. Ook de oude Grieken en Romeinen gebruikten producten van bijen voor verschillende soorten remedies.

Veel bewezen gezondheidseigenschappen

De therapeutische eigenschappen van de bioactieve stoffen in propolis zijn onderzocht in recente geneesmiddelenonderzoeken. Propolis heeft verschillende gezondheidseigenschappen, waaronder anti-allergische, antimicrobiële, antioxiderende, ontstekingsremmende en cardioprotectieve effecten. Ook kankerbestrijdende, hepatoprotectieve, neuroprotectieve en antidiabetische effecten worden vermoed. De werkzaamheid van neuroprotectieve flavonoïden hangt voornamelijk af van hun hoge antioxiderende, immunomodulerende en ontstekingsremmende functies. Bovendien heeft een in vitro onderzoek aangetoond dat groene propolis de differentiatie, mitigatie en proliferatie van stromacellen in het beenmerg versterkte.

Tandheelkunde

In de tandheelkunde wordt propolis gebruikt om aften, gingivitis (waaronder acute necrotiserende ulceratieve gingivitis), pulpitis en parodontitis te genezen. Het huidige onderzoek naar tandheelkundige propolis omvat een breed scala aan gebieden, waaronder kaakchirurgie, pedodontie, pathologie, endodontie en parodontologie. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de ontstekingsremmende en antimicrobiële activiteiten van het bijenproduct.

Diabetes

Diabetes is een metabole aandoening die gedefinieerd wordt door hyperglykemie en glycosurie, toegeschreven aan volledige of relatieve insuline-insufficiëntie. Oxidatieve stress is betrokken bij de verbetering van diabetische nefropathie. Onderzoeken hebben blootstelling aan streptozotocine aangetoond als een diabetes-inducerende factor. Een studie heeft aangetoond dat toediening van ethanolisch extract van propolis gedurende zeven weken aan diabetische ratten het glucose- en lipidenmetabolisme beïnvloedde, wat bijdroeg aan verminderde resultaten van lipideperoxidatie en het wegvangen van vrije radicalen.

Er is ook gedocumenteerd dat behandeling met propolis gedurende acht weken bij aan 15 % fructose blootgestelde ratten leidde tot een afname van het lichaamsgewicht en de insulineconcentratie zonder de bloedglucoseconcentratie te beïnvloeden.

Maagzweren

Gastroduodenale ulcera kunnen ontstaan door de onbalans tussen ontstekings- en beschermende processen in de maag, zoals verandering van de mucosale barrière, zuur-pepsinesecretie, cellulaire regeneratie, slijmsecretie en epidermale groeifactoren. In een studie werd vastgesteld dat propolis maagbeschermende effecten heeft bij muizen bij verschillende doses (bv. 50, 250 of 500 mg/kg). Vooral de Braziliaanse propolis vertoonde anti-ulcerogene activiteiten in verschillende modellen. Bovendien onderzochten de onderzoekers de invloed van de etherische olie afkomstig van de belangrijkste botanische bron (Baccharis dracunculifolia) van de Braziliaanse groene propolis op maagzweren. Het hydro-alcoholische extract van rode propolis uit Noordoost-Brazilië vertoonde maagbeschermende eigenschappen tegen door ethanol veroorzaakte schade bij muizen.

Rhinitis

Rhinitis is een vorm van sinusitis die gekenmerkt wordt door verstopte neus, slijmvorming en niezen als gevolg van bacteriële of virale infecties. Het is een wereldwijd gezondheidsprobleem dat invloed heeft op het werk, het onderwijs, de slaap en het sociale leven van mensen. Braziliaanse propolis blijkt gunstig te zijn bij het voorkomen en verlichten van de tekenen van allergische rhinitis door de afgifte van histamine te verminderen. Een studie toonde aan dat een eenmalige toediening van 1 g/kg propolis niet effectief was bij het voorkomen van antigeen-geïnduceerd niezen, maar er werd een substantiële verbetering beschreven na aanhoudende toediening gedurende twee weken van dezelfde dosis.

Astma

Astma is een andere luchtwegaandoening die bestudeerd werd. Het is een ontstekingsziekte van de luchtwegen die verband houdt met overmatige blootstelling aan allergenen en wordt gekenmerkt door congestie, ontsteking, repetitieve bewegingen en hermodellering. Dagelijkse toediening van een waterig monster propolis (13 %) aan patiënten met milde tot ernstige astma gedurende twee maanden leidde tot een afname van nachtelijke aanvallen en verbeterde ademhalingsfuncties. Die verbeteringen leken verband te houden met een afname van de afgifte van pro-inflammatoire cytokines (IL-6, TNF-α en IL-8) en een toename van het ontstekingsremmende cytokine IL-10.

Erfelijke sferocytose

Erfelijke sferocytose is een afwijking van de rode bloedcellen. De ziekte wordt veroorzaakt door een mutatie in de genen die verantwoordelijk zijn voor de productie en instandhouding van hemoglobine. Gewone rode bloedcellen zijn biconcave schijven, die met sferocytose hebben een bolvorm. Een recente studie evalueerde de invloed van propolisextract op het vermogen van het rode bloedcelmembraan om ionen vast te houden. Er werd waargenomen dat propolis een gunstig effect had op de hemoglobine in het bloed. Dat resultaat wordt toegeschreven aan het hoge gehalte aan fenolen in de propolis. De bevindingen van de in-vitro-evaluatie suggereerden dat de membraanfragiliteit in de rode bloedcellen verbeterde en dat het beschermende voordeel van propolis te danken was aan de antioxiderende eigenschappen ervan.


Interesse in onze propolisproducten?

Bestel hier groene propolis (extract 30 %).

Bestel hier groene propolis (extract 70 %).

Bestel hier groene propolis (extract 30 %, alcoholvrij, helder oplosbaar).

Bestel hier groene propolis (zachte capsules, 375 mg).

Bestel hier groene propolis (tabletten, 700 mg).

Bestel hier natuursiroop met groene propolis.

Of vraag ernaar bij een van onze verdeelpunten.Geef een antwoord