Geplaatst op Geef een reactie

Zoethout: ook veelbelovend voor de nanogeneeskunde

Wie onze blog en actie rond het boek ‘Immuun’ van dr. Servaas Bingé eind vorig jaar gevolgd heeft, of het boek zelf gelezen heeft, weet dat behalve groene propolis ook zoethout aangestipt werd als veelbelovend middel om de immuniteit aan te scherpen. Op 4 januari dit jaar verscheen er ook een artikel in het Journal of Future Pharmacology waarin een Braziliaanse studie belicht wordt die een nieuwe roundup maakte van recente bevindingen over de gunstige werking van zoethout. Wat vooral opvalt, is dat de onderzoekers een grote toekomst weggelegd zien voor het gebruik van glycyrrhizinezuur in de ontwikkeling van nanomedicijnen. We geven een overzicht van hun bevindingen.

Wat is glycyrrhizinezuur en wat zijn nanomedicijnen?

Glycyrrhizinezuur is het belangrijkste actieve bestanddeel van de zoethoutwortel, die al sinds de oudheid bekend is in de traditionele geneeskunde. Het is een molecule die bestaat uit een hydrofiel deel met twee glucuronzuurmoleculen, en een hydrofoob deel, glycyrrhetinezuur. Als het onderworpen wordt aan zure hydrolyse, maakt glycyrrhizinezuur 18β- en 18α-glycyrrhetinezuren vrij. Het zijn die glycyrrhetinezuren die de grootste rol spelen in de farmacologische eigenschappen van zoethout.

Nanogeneeskunde betekent dat medicatie gericht toegediend wordt op de plaatsen in het lichaam waar ze het meest werkzaam is. Zo kunnen bijvoorbeeld kankertumoren behandeld worden zonder de omliggende gezonde cellen te beschadigen.

Daarvoor worden medicijnen ontwikkeld in de grootteorde van 1 tot 100 nanometer: 1 nanometer is een miljoenste van een millimeter. Hoewel het eerste nanomedicijn al in 1995 op de markt kwam, is het onderzoek naar de technologie nog altijd in volle ontwikkeling.

Bestanddeel van zoethout met veel therapeutische eigenschappen

Glycyrrhizinezuur is grotendeels verantwoordelijk voor de farmacologische activiteiten van zoethout. Van glycyrrhizinezuur is bewezen dat het meerdere therapeutische eigenschappen heeft: antiviraal, ontstekingsremmend, antitumoraal, antimicrobieel en hepatoprotectief. Verschillende benaderingen hebben vergelijkbare ontstekingsremmende werkingsmechanismen van glycyrrhizinezuur aan het licht gebracht, zoals de remming van translocatie van nucleaire factor-KB (NF-KB), onderdrukking van tumornecrosefactor-alfa (TNF-α) en interleukines. In die zin hebben verschillende in vitro- en in vivo-onderzoeken het gebruik van glycyrrhizinezuur beschreven bij de preventie en behandeling van verschillende complicaties, met name microbiële en virale infecties, en als een nieuw chemopreventief middel voor leverbeschadiging.

Veelbelovende vooruitzichten voor behandelingen met nanodeeltjes

Recente studies hebben gepostuleerd dat nanodeeltjes van glycyrrhizinezuur een veelbelovende strategie kunnen vormen voor de behandeling van infecties met een ernstig acuut ademhalingssyndroom veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2.

De farmacologische activiteiten van glycyrrhizinezuur en de gunstige effecten tegen verschillende gezondheidsproblemen bieden perspectieven op de ontwikkeling van veelzijdige nanoplatforms om een aantal beperkende fysisch-chemische eigenschappen te overwinnen en om de therapeutische voordelen van glycyrrhizinezuur te verbeteren.

Onderzoek naar verschillende nanotechnologische benaderingen

Glycyrrhizinezuur is een van de meestbelovende natuurlijke afgeleide moleculen vanwege zijn inherente farmacologische eigenschappen, zoals antioxidant, ontstekingsremmend, antimicrobieel en antitumoraal. Bovendien bepaalt de chemische structuur van glycyrrhizinezuur de vorming van een amfifiele molecule die in staat is tot zelfassociatie om nanodeeltjesachtige structuren te vormen. Vanuit die wetenschap werden verschillende nanotechnologische benaderingen bestudeerd met behulp van op glycyrrhizinezuur gebaseerde nanodeeltjes, micellen, liposomen en koolstofstippen, bijvoorbeeld in een poging om de biofarmaceutische beperkingen van glycyrrhizinezuur te overwinnen.

Versterking van de farmacologische effecten van glycyrrhizinezuur

Verschillende onderzoeken rapporteerden een verbetering van de farmacologische effecten na inkapseling van glycyrrhizinezuur of opname in nanostructuren. De meeste ervan waren gewijd aan de voorbereiding en fysisch-chemische karakterisering, wat belangrijke resultaten liet zien met betrekking tot de versterking van de farmacologische effecten van glycyrrhizinezuur, vooral als anti-inflammatoire, antivirale en antitumorale nanomedicijnen. Hoewel sommige nanotoxicologische en immunologische aspecten meer gedetailleerde studies verdienen, kan het gebruik van nanomedicijnen nu al beschouwd worden als een potentiële nieuwe strategie voor het toekomstige gebruik en de optimalisatie van op glycyrrhizinezuur gebaseerde nanoformuleringen.


Interesse in ons extract van zoethout?

Bestel hier extract van zoethout.
Of vraag ernaar bij een van onze verdeelpunten.


Geef een antwoord